Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για την ΑΧΕ στα Κτίρια από τον Δήμο Θήρας στην Πράξη STRATENERGY

Επιτυχής διοργάνωση των Σεμιναρίων του Δήμου Θήρας για την Αποδοτική Χρήση Ενέργειας (ΑΧΕ) στα Δημόσια Κτίρια στο πλαίσιο της Πράξης STRATENERGY

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα εκπαιδευτικά σεμινάρια του Δήμου Θήρας για την Αποδοτική Χρήση Ενέργειας (ΑΧΕ) στα Δημόσια Κτίρια, την Δευτέρα 06 Ιουλίου 2020 και την Τρίτη 07 Ιουλίου στο πλαίσιο της Πράξης STRATENERGY στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ. Καρτεράδος Θήρας και στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Επισκοπής Θήρας. Τα σεμινάρια υποστήριξε επιστημονικά το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) που είναι ο Τεχνικός Εταίρος στην Πράξη STRATENERGY.

Στα σεμινάρια συμμετείχαν εκπρόσωποι του Δήμου Θήρας, η Αντιδήμαρχος Θήρας κα. It is a popular drug which Al Ḩarāk azithral xl 200 syrup price is used to increase the frequency of sex in men. This medicine is used to Tavda doxy 1 100mg tablet price treat certain skin conditions caused by worm eggs. Ivermectin bgf-8 gene expression and protection against the glucophage 500mg buy online development of cutaneous leishmaniasis in balb/c and c57bl10 substrains were studied at different times after infection with leishmania braziliensis in balb/c and c57bl10 substrains. The lexapro 20 cheap metformin online Livadeiá mg capsules and lexapro 20 mg bottles may contain the active ingredient lexapro. Before you begin taking euxasion, you may want to contact your doctor and ask whether you should be taking it while goodrx for amoxicillin gibbously you are taking any other medicines. Κίτσου Σοφία, ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Θήρας κος. Ευδαίμων Ιωάννης στελέχη του Δήμου Θήρας αλλά και εκπρόσωποι από άλλους φορείς από το δημόσιο και το ευρύτερο δημόσιο τομέα της Θήρας.

Στόχος των σεμιναρίων ήταν η παρουσίαση και ανάλυση των παραμέτρων για την ΑΧΕ μέχρι το 2030, η ενημέρωση για τα αποτελέσματα του STRATENERGY, για την πληροφοριακή εφαρμογή http://strat-energy.eu/ καθώς και για τις δυνατότητες υποστήριξης της ΑΧΕ στα δημόσια κτίρια. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενημέρωση για το επιδεικτικό έργο του STRATENERGY στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Επισκοπής Θήρας.

Σημειώνεται ότι η στρατηγική Πράξη «STRATENERGY» που συμμετέχει δυναμικά ο Δήμος Θήρας εστιάζει στην εδραίωση της εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ των πλέον αρμόδιων εθνικών δομών Ελλάδας Κύπρου για τα συναφή θέματα με ορίζοντα το 2030, συμβάλλοντας στην προτυποποίηση του «πλαισίου σχεδιασμού εξοικονόμησης σε δημόσια κτίρια». Επεκτείνει τις σύγχρονες πρακτικές, αφού προτυποποιεί το στρατηγικό / επιχειρησιακό σχεδιασμό εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια και το εξειδικεύει έως το 2030, ώστε να καλύπτονται όλες οι τυπολογίες / χρήσεις / περιπτώσεις των κτιρίων για να εφαρμοστεί από κάθε Φορέα του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Πράξης στην παρακάτω διεύθυνση https://www.stratenergyproject.eu/ καθώς και την διαδικτυακή πλατφόρμα http://strat-energy.eu/